Emili Pons i Carreras

Emili Pons i Carreras

Que ho saben on és Menorca?

Si el lector o la lectora té una mica de paciència, veurà que el joc que li propòs no es cap disbarat. Llegeixi, per favor, i comprovarà que fins i tot pot ser instructiu.

Una besada a la boca, per favor

Venim d’un temps en què els poderosos de la Terra ho tenien tot controlat. Empraven els homes com a força de treball per fer-se rics i com a soldats patriòtics per defensar els seus territoris

Idò sí que anàvem errats!

Idò si que anàvem errats, amb el negoci turístic. Les Illes Balears és, després de Catalunya, la segona comunitat d’Espanya que més turisme rep