Emili Pons i Carreras

Emili Pons i Carreras

L’avorrit tema de la llengua

Encara que m’hi vaig dedicar pocs anys i ja fa molta estona d’açò, hi va haver un temps que vaig ser professor de llengua catalana, amb oposicions incloses