Pep Mir

Pep Mir

|

Garanties regulars

L'obligació de servei públic només s’imposarà quan sigui necessari garantir uns serveis que compleixin determinats requisits...