Joan F. López Casasnovas

Joan F. López Casasnovas

Incerta glòria

La novel·la de Joan Sales, a l’acabament, després de constatar les mentides que durant la Guerra espanyola del 1936 havien circulat, planteja una pregunta angoixant