Joan F. López Casasnovas

Joan F. López Casasnovas

Navegar a l'orsa

Anar a la vela és anar a la vetla. Amb aquest joc de paraules es volia significar que la navegació a la vela exigia una gran atenció a tots els senyals que la mar dona...