Miquel Camps

Miquel Camps

Disrupció de consciència

És intel·ligent emprar els recursos que tenim a l’abast per millorar processos i situacions. Però no sempre la intel·ligència va acompanyada de la consciència...

Els eixos verds

Situar l’ecologisme dins una determinada ideologia política pot ser una realitat conjuntural que freni voluntats o una excusa sibil·lina...

Escollir Menorca

En els darrers temps, hi ha molts d’inversors que compren propietats a Menorca. Grans cases urbanes i explotacions agràries senceres...

Oportunitats de tardor

Respondre a les adversitats no és feina fàcil. Les espècies que tenen un llarg curriculum evolutiu han après a encaixar les peces que ofereix la vida...

Aterratges laboriosos

Pensar globalment és més fàcil que actuar localment. Passa en moltes facetes de la vida, però aquesta dificultat també es detecta de forma considerable...