El parc bit de menorca (1)

|

Valorar:
Visto 4 veces

Com que m'he adonat que en general a Menorca hi ha un cert desconeixement del que significa i representa un ParcBIT, expressió que prové d'Anglaterra i que més o menys vol dir "Polígon d'Empreses Tecnològiques", he cregut convenient exposar el que n'he pogut conèixer durant aquets darrers anys que he estat vinculat a la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB). En primer lloc faré referència al Centre Bit que està projectat construir a Alaior/Menorca, per, més endavant, en un altre article, parlaré del que significa i les funcions que té un ParcBIT.

Tot va començar quan varem presentar l'informe de conjuntura econòmica de les Illes Balears/Menorca de l'any 2008. Hi varem detectar que quasi la totalitat de la facturació reflectida en el capítol de les noves tecnologies, que representava el 5'6% del PIB Balear, s'havia efectuat des de les empreses arrelades en el ParcBIT de Palma, mentre que la nostra Illa pràcticament no hi participava. Aquesta situació ens va alarmar i ens va crear curiositat, tenint en compte que el nostre PIB de l'agricultura, ramaderia i pesca, a dia de avui ja no arriba al 2%. Seguint amb la investigació, varem detectar que aquest alt percentatge de facturació corresponia principalment a les exportacions de tecnologies turístiques a països d'Amèrica Llatina, així com a la gestió d'una trentena d'aeroports internacionals i altres serveis. Majoritàriament aquests serveis es canalitzen a través de grups d'empreses afins, que en l'argot comercial es denominen "clústers", com es el cas de Turistec que n'és el més important. Podríem dir que en l'esmentat ParcBIT hi ha un centenar d'empreses que donen ocupació a un milenar de persones, la majoria d'alta qualificació informàtica i tecnològica.

Després de conèixer el potencial econòmic i laboral que representava aquest sector quaternari, es varen iniciar les gestions per instal·lar a la nostra Illa una incubadora d'empreses. Finalment, aquesta incubadora es va poder posar en marxa a la plaça de Miranda de Maó, gràcies a la receptivitat i suport donat per la Conselleria d'Economia i la Direcció General d'Innovació del Govern de les Illes Balears, així com de la Gerència del ParcBIT de Mallorca. El resultat és que fins a dia d'avui, en aquest edifici, que compta amb el suport del Govern de les Illes Balears, han estan incubades una vintena d'empreses, algunes de les quals ja se n'han independitzat i funcionen de forma autònoma i satisfactòria. Així i tot, com a conseqüència de la manca de mòduls per atendre la demanda d'empreses, i del tancament d'empreses i negocis amb la conseqüent pèrdua de llocs de feina, varem reivindicar un ParcBIT per a Menorca, amb la convicció que aquesta actuació podria reactivar la nostra economia i el mercat del treball. Finalment, varem aconseguir que els nostres representants polítics veiessin aquesta necessitat, exposada personalment a la ex ministra de Ciència i Innovació, la Sra. Cristina Garmendia, amb motiu de la visita a la nostra Illa, i que dins els pressuposts del 2011, via estatuària s'hi reservà una partida finalista de cinc milions d'euros que varen ser transferits al Govern Balear i ingressats dins la caixa única, i que ara sembla que han desaparegut.

Tanmateix, és positiu que tant l'Ajuntament d'Alaior, com el Consell i el Parlament de la CAIB hagin reivindicat amb consens que s'executi aquest projecte tan necessari per incentivar i posar al dia les empreses que formen els sectors productius, i que en realitat són les que generen valor afegit i riquesa per Menorca. Em consta que les nostres autoritats estan fent àrdues gestions amb el president i el conseller d'Economia i Hisenda del Govern Balear per obtenir el finançament necessari per realitzar aquest ambiciós projecte el més aviat possible, adjudicant l'obra al millor postor. Prova de l'interès que hi tenen dipositat és que la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alaior està preparant una jornada amb els ponents més qualificats, per explicar-ne tot el contingut i el que pot significar la implantació d'un complexa d'aquestes característiques a Menorca. Aquesta jornada és important perquè tots estiguem millor informats i preparats per rebre la confirmació, d'un moment a l'altre, que el projecte tira endavant. Esperem que sigui així, idò tots els menorquins l'agrairíem per l'esperançador futur econòmic, de benestar i creació de llocs de feina que representaria.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.