Quid pro Quo

1% Cultural

|

Valorar:
Visto una vez

Aquests dies s'ha produït un interessant debat (?) sobre l'aplicació de l'1% Cultural de les obres del dic de Ciutadella i del desviament de Ferreries, i que la veu que determini on es destina aquesta inversió sigui la del Consell Insular de Menorca. Com saben, la partida de l'1% cultural sobre les inversions, directes o indirectes, de les administracions, superiors a una determinada quantitat (que varia segons les CCAA), és la que estableix la Llei de Patrimoni estatal i les de les comunitats autònomes. Es tracta d'un mecanisme per a generar recursos econòmics destinats a la protecció del patrimoni històric i al foment de la creativitat artística. Crec que en el cas de Balears, el pressupost mínim a partir del qual s'ha d'aplicar el percentatge és de 300.000 euros. Però aquí he de fer una observació important: aquesta partida no s'ha de generar amb posterioritat a les obres, sinó que ha de formar part del pressupost inicial de les inversions quan es posen a licitació. Molt em tem que és una determinació legal que s'incompleix de forma sistemàtica i independentment del color del govern de torn. Aquests dies es parla de l'1% del dic de Ciutadella i del desviament de Ferreries. Però a aquesta llista hi podríem afegir -només si pensem en els últims anys-  el corresponent a l'ampliació de l'aeroport, la construcció del Mateu Orfila, la construcció del Centre Penitenciari, el de les millores a les carreteres menorquines, el del Centre del Mar, el de la depuradora nova de Cala en Porter, el del parc de bombers, el PIC de cada any, i un llarg etcètera. En quants pressuposts s'incorporava la partida del 1%? Què hauria representat, com a font d'inversió en cultura i patrimoni? A Alaior, com que les inversions no arribaven a la xifra mínima, sumàvem totes les inversions i aplicàvem el percentatge sobre la suma total. Pel 2012, la partida del 1% cultural ha desaparegut. Pel que fa a la gestió d'aquests recursos, la llei deixa clar que és responsabilitat de l'administració que els genera i indica alguns criteris que s'han de seguir. En el cas del dic, l'administració seria el GIB; en el cas del desviament, si no vaig errat, seria el CIM. Això no obstant, tant en la Llei de traspàs de les competències de patrimoni cultural als consells insulars, com en la pròpia de Patrimoni Històric, s'estableixen mecanismes de coordinació com és el de la Junta Interinsular de Patrimoni Històric (que supòs que es reuneix encara). Nogensmenys, en aquest àmbit de presa de decisions compartides, no hi haurien de faltar els Ajuntaments.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.