Els pressupostos del consell de Menorca: una nova etapa

|

Valorar:
Visto una vez

El dia 23 de desembre passat s'aprovà el pressupost que el Consell de Menorca gestionarà per a l'any 2012, eina imprescindible per poder dur a terme els objectius que ens hem marcat per a l'any vinent, ja que tota acció que es vulgui realitzar ha d'estar sustentada amb una dotació econòmica suficient. Volem una administració que mostri sentit comú a l'hora de gestionar els comptes, un Consell Insular fort i que transmeti seguretat i estabilitat als ciutadans.

En xifres globals, el Consell gestionarà 78 milions d'euros, dels quals un de cada tres aniran adreçats a inversió. Cal remarcar l'esforç important en la contenció de la despesa corrent, ja que s'ha disminuït aquest capítol en un 15%.

En aquest moment de dificultats econòmiques, les administracions hem de donar suport als col·lectius més vulnerables i a la consolidació dels serveis socials. Per aquest motiu el Departament de Benestar Social ha augmentat el seu pressupost en un 4,35%.

Les elevades xifres d'atur i l'estancament de l'economia menorquina són la principal preocupació de l'equip de govern. Per això feim costat als sectors productius, així com una aposta clara pel turisme, conscients que avui per avui és el principal motor econòmic de l'illa. En aquest sentit, una nova línia inversora per a la modernització d'urbanitzacions turístiques donarà resposta a una de les reivindicacions històriques del sector.

Però siguem realistes, per poder abaixar les xifres d'atur el primer que fa falta és la creació de llocs de feina. Per això totes les administracions tenim la responsabilitat de treballar conjuntament per fer front a aquesta problemàtica amb valentia i fermesa. Per aconseguir aquest objectiu caldrà aplicar diverses mesures, com ara incentivar l'empresari, revisar lleis i normatives actuals, potenciar l'autoocupació i apostar per la innovació i la formació, entre d'altres.

Les polítiques que s'han duit a terme fins ara no han donat la resposta esperada pels ciutadans: elevades taxes d'atur, pèrdua de competitivitat, indicadors econòmics negatius i excessiu intervencionisme, amb la consegüent pèrdua de la confiança i credibilitat en l'Administració.

El 2012 iniciam una nova etapa, una nova forma de gestionar.

Aquest pressupost reflecteix el compromís del Consell de Menorca amb els sectors econòmics, amb el benestar social, i el compromís en la gestió eficient i transparent. És a dir, un pressupost per fer front de forma decidida i realista a les necessitats de la societat menorquina.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.