Jorge Bello

Jorge Bello

Sobre la salut del president

Enmig de tot el que està passant, ara un llibre avalua la salut mental del president, i provoca urticàries, i fa pensar si aquí no passa cosa semblant...