Emili de Balanzó

Emili de Balanzó

El descans

El director ha fet el gest final. A l’aire del teatre han quedat, com en suspens, les darreres notes. Una fracció de segon separa la música i els primers aplaudiments.